"WIJ MAKEN VEEL KAPOT, MAAR HET IS EEN BEGIN VAN IETS NIEUWS"

Offerte aanvragen voor sloop/asbest werkzaamheden?Neem contact op

Asbestverwijdering

 

2asbest banner AWS website2016

WAT IS ASBEST?

Asbest is een verzamelbegrip voor een aantal in de natuur voorkomende
mineralen, die opgebouwd zijn uit fijne vezels. De stof is toegepast in golfplaten,
isolatiematerialen, water en gasleidingbuizen,pakkingen en remvoeringen,
omdat het zo goed bestand is tegen zuren, hoge en lagen temperaturen en slijtage.

 

ASBESTVERWIJDERING VEILIG VOOR U EN HET MILIEU

De gevaren van asbest voor mens en milieu hebben tot strikte wetgeving geleid.Asbestsanering is
een specialisme waarbij zeer hoge eisen gesteld worden aan werkomstandigheden, de veiligheid
en het personeel.

 

BUITENSANERING

Bij een buiten sanering worden de asbestgolfplaten in een ‘bigbag’ opgestapeld en daarna
getransporteerd en afgevoerd naar de een gecertificeerde stortplaats. Al deze procedures staat
onder streng toezicht van de Arbeidsinspectie en de certificerende instelling. Op de stortplaats
wordt de ‘bigbag’ met asbesthoudend afval op een veilige en uiterst efficiënte wijze gestort.

 

BINNENSANERING

Bij een binnensanering wordt de ruimte met het asbest afgeschermd en onderdruk gezet. Na de
sanering wordt die ruimte door een onafhankelijk laboratorium getest voor een asbestvrijgave
verklaring. Het asbesthoudend afval wordt verpakt in een ‘minibag’, en in een dichte container gestapeld.

Het dichtmaken van het asbest-containment

 

WIJ VERZORGEN U: 

 • Een deskundig advies
 • Analyse van asbestmonster in een laboratorium
 • Inventarisatierapport
 • Plan van aanpak voor deskundige sanering
 • De benodigde vergunning
 • Het afvoeren en storten van het asbest
 • Een vrijblijvende kostenbegroting voor particulier, overheid en bedrijfsleven.

 

VOLLEDIGE CERTIFICATIE

André Winkel Sloopwerken is gecertificeerd volgens de richtlijnen van SC-530.
Asbestsaneringen geschieden onder het SCA keurmerk.

 

CALIMITEITENSERVICE

In geval van brand en andere calamiteiten is André Winkel Sloopwerken 24 per dag oproepbaar.
Ook voor advies, het vrijkomen van asbest en overige brandschade kunt u altijd een beroep op ons doen. 

Hoe werkt het verwijderen van ASBEST uit een bestaand gebouw?

 • Stap 1

  Op het kantoor van het asbestsaneringsbedrijf maken specialisten een werkplan op basis van een ‘asbest- inventarisatie’ van de projectlocatie. Daarin staat waar het asbest zit, welke risico’s er aan de orde zijn en welke maat- regelen nodig zijn. Voor onvoorziene situaties stellen ze een calamiteitenplan op. Een Veiligheids- en Gezondheids- plan wordt gemaakt om te voorkomen dat personen en het milieu worden blootgesteld aan asbest. De sanering moet worden gemeld bij de gemeente of omgevingsdienst, de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) en de certicatie-instelling (CKI) die controleert of de saneerder aan de richtlijnen voldoet.
 • Stap 2

  De totale ruimte die gesaneerd zal worden, wordt verdeeld in werkbare delen of compartimenten. Inrichting en losse spullen worden verwijderd uit een compartiment. Ventilatie-, airco-, zonwerings- en verwarmingsinstallaties worden uitgeschakeld. Kieren en kleverige of one en oppervlakken worden afgeplakt met tape. Openingen naar andere ruimtes, zoals ramen, deuren, doorvoeringen en liftkokers, worden met polyethyleen folie luchtdicht afgeschermd. Een decontaminatiesluis voor ontsmetting na saneringswerkzaamheden en enkele onderdrukmachines worden in gereedheid gebracht. Het saneringsgebied wordt gemarkeerd met waarschuwingslint.
 • Stap 3

  Deskundige asbestverwijderaars (DAV-ers) gaan het ontruimde compartiment luchtdicht afscheiden van andere ruimten door plaatsing van schermen die zijn bespannen met polyethyleen folie. Deze luchtdicht afgescheiden en afgeplakte werkplek heet containment. In de foliewanden maken ze openingen waarin de decontaminatie- of ontsmettingssluis en de onderdrukmachines worden geplaatst. Aansluitingen en spleten worden afgeplakt met tape. Vervolgens controleren de saneerders hun gereed- schappen, hun persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en hun adembeschermingsapparatuur (ABM).
 • Stap 4

  Voor aanvang van de werkzaamheden wordt het containment op een onderdruk gebracht van minimaal -20 Pascal. Asbestvezels die door het drukverschil worden aangezogen, kunnen daardoor niet ontsnappen en worden opgevangen in de lters van de onderdrukventilators. Voor- zien van hun wegwerpkleding (overall, ondergoed, sokken) en hun adembescherming (volgelaatsmasker) betreden de saneerders het containment. Indien nodig maken ze gebruik van omgevingslucht-onafhankelijke adembescherming met toevoer van perslucht. Eerst verwijderen ze de asbestbron. Luchtkanalen voorzien van asbesthoudende kit zagen ze in handzame stukken.
 • Stap 5

  Direct na het verwijderen gaan de saneerders de stukken asbesthoudend materiaal dubbel en luchtdicht verpakken in polyethyleen zakken die zijn voorzien van asbest-waarschuwingsstickers. Deze zakken brengen ze naar de zogeheten materiaalsluis, een unit met twee compartimenten die is gekoppeld aan het containment. In de materialensluis spuiten de saneerders de buiten- kanten van de zakken asbestafval zorgvuldig schoon en verplaatsen deze naar het tweede compartiment om veilig te worden ‘uitgesluisd’.
 • Stap 6

  Na het verwijderen van de asbestbronnen beginnen de saneerders meteen met het schoonmaken van het containment, van boven naar beneden en steeds werkend in de richting van de luchtafzuiging. Plafonds, wanden en vloeren worden met de asbeststofzuigers zorgvuldig schoon gezogen en afgenomen met vochtige doeken. Gebruikte lters van de onderdrukventilators worden vervangen door schone. De saneerders kunnen het containment verlaten via de decontaminatie- of ontsmettings-unit. In de ‘vuile ruimte’ van deze cabine trekken ze hun verontreinigde overall en werkondergoed uit, in de doucheruimte wassen ze zichzelf en alle gebruikte gereedschappen. In het ‘schone’ compartiment kleden ze zich weer aan.
 • Stap 7

  Zodra de saneerders het containment hebben schoon- gemaakt, gaat de Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA-er) van het saneringsbedrijf controleren of de ruimte opleveringswaardig is. Hij speurt naar eventueel achter- gebleven asbestbronnen, stof, puin of spinnenwebben en haalt met een vochtige doek de laatste verontreinigingen weg. Dan levert hij de schone ruimte op voor de eind- controle die ter plekke zal worden uitgevoerd door de laborant van een geaccrediteerd laboratorium. Na microscopisch onderzoek van luchtmonsters stelt deze laborant vast of de vezelconcentratie laag genoeg is om gesaneerde ruimte vrij te geven.
 • Stap 8

  Na de eindcontrole wordt de onderdrukapparatuur uitgeschakeld. Na ondertekening van het verslag van de sanering door de DTA-er en de laborant, mag het werk- gebied weer worden betreden zonder persoonlijke beschermingsmiddelen. De decontaminatie-unit wordt gedemonteerd. De foliewanden van het containment worden geïmpregneerd en verwijderd. Het gebruikte polyethyleen wordt dubbel verpakt en als asbestafval afgevoerd. Ten slotte controleert de leidinggevende DTA-er de locatie voor de laatste keer en overhandigt de eind- controlepapieren aan de opdrachtgever van de sanering.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8