"WIJ MAKEN VEEL KAPOT, MAAR HET IS EEN BEGIN VAN IETS NIEUWS"

Offerte aanvragen voor sloop/asbest werkzaamheden?Neem contact op

Eekholt, Diemen

Met de start van het project Eekholt te Diemen is de eerste samenwerking met een fantastische nieuwe opdrachtgever een feit. New Horizon Utiliteitsgebouwen BV is een jong bedrijf met als rode draad hergebruik, Urban Mining 2.0!

Het eerst project is er meteen een van omvang: 24.000 m2 totaalsloop. 2 kantoortorens gaan plaats maken voor een ontwikkeling van het Holland Park. Uit beide torens worden eerst alle direct herbruikbare materialen en inventaris "gewonnen", denk hierbij aan tapijttegels, systeemwanden, deuren, patchkasten enz.. Daarna volgen de onderdelen die na bewerking direct herbruikbaar zijn, zoals kabels en hout, dit gevolgd door de meer bekendere stromen zoals: Ferro-Non Ferro, isolatie, enz..

Als de panden leeg zijn zal er een uitgebreide asbestsanering volgen. Kilometers stortstrook zijn er toegepast en de locatie leent zich erg goed voor het testen van diverse nieuwe verwijderingstechnieken. Er zullen proeven worden gedaan met slooprobots, hoge druk technieken en terugschalingen.

Nadat de panden asbestvrij zijn zullen de machines worden aangevoerd die de 2 torens moeten gaan beslechten. Maar liefst 2 High Reach kranen van beide 24 meter zullen starten met het werk. Zij worden ondersteund door 2 kranen met korte giek.

Binnen een recordtijd van 6 maanden gaan we het project afronden. Medio april 2016 zal het terrein weer worden overgedragen aan de eigenaar, welke direct zal starten met de nieuwbouw.

 


VOLLEDIG GECERTIFICEERD

Betrouwbaar - Veilig - Duurzaam

 

BRL SVMS-007 

Zorgvuldige voorbereiding van sloopobject en stoffeninventarisatie

Stoffenverantwoording

Veilig- en milieukundig slopen

Het naleven van de regels

Inzetten van het juist opgeleide en deskundig personeel

SC-530 

Asbestverwijdering door een gecertificeerde verwijderaar (DAV)

Altijd onder het toezicht van een gecertificeerde toezichthouder (DTA)

Veilig & verantwoord omgaan met Asbest 

Onderzoek door een onafhankelijk asbestinventarisatiebureau

ISO14001 

Zuinig omgaan met energie en andere grondstoffen

Lager Co2 uitstoot door efficientere distributie

Minder afval in de bedrijfsketen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

ISO9001

Alle processen worden uitgevoerd volgens het kwaliteitsmanagementsysteem

Het verbeteren van klanttevredenheid

Onze geleverden diensten voldoen aan de wettelijke voorschriften