"WIJ MAKEN VEEL KAPOT, MAAR HET IS EEN BEGIN VAN IETS NIEUWS"

Offerte aanvragen voor sloop/asbest werkzaamheden?Neem contact op

Laanakkerweg, Vianen

Laanakkerweg Vianen Andre Winkel Sloopwerken

Een groot project in Vianen waarbij een hoogwaardig hergebruik van materialen centraal staat. Het betreft 1 hectare hoogvolume bedrijfshallen met kantoortuinen. Alle gebouwen worden eerst ontdaan van asbest, hiervoor zijn diverse terugschalingsonderzoeken conform de SCi548 uitgevoerd. Na sanering volgt de totaalsloop, een deel van de fundering blijft zitten er is namelijk sprake van een bodemverontreiniging. Ook de bodemsanering wordt onder onze regie uitgevoerd. 

 VIDEO

 

 

 

 


VOLLEDIG GECERTIFICEERD

Betrouwbaar - Veilig - Duurzaam

 

BRL SVMS-007 

Zorgvuldige voorbereiding van sloopobject en stoffeninventarisatie

Stoffenverantwoording

Veilig- en milieukundig slopen

Het naleven van de regels

Inzetten van het juist opgeleide en deskundig personeel

SC-530 

Asbestverwijdering door een gecertificeerde verwijderaar (DAV)

Altijd onder het toezicht van een gecertificeerde toezichthouder (DTA)

Veilig & verantwoord omgaan met Asbest 

Onderzoek door een onafhankelijk asbestinventarisatiebureau

ISO14001 

Zuinig omgaan met energie en andere grondstoffen

Lager Co2 uitstoot door efficientere distributie

Minder afval in de bedrijfsketen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

ISO9001

Alle processen worden uitgevoerd volgens het kwaliteitsmanagementsysteem

Het verbeteren van klanttevredenheid

Onze geleverden diensten voldoen aan de wettelijke voorschriften